Sprawdź (zapytaj nas) czy ten projekt spełnia warunki energooszczędności na 2021 rok (WT 2021).

Parlament i Rada Unii Europejskiej zobowiązała państwa UE do wprowadzenia zmian prawnych, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ostatnia faza zmian w tych przepisach zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

 

Zmiany te uwzględnia również Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten określa dokładnie maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) dla projektów nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, składanych do pozwolenia na budowę od 1 stycznia 2021 roku, który nie może przekroczyć 70 [kWh/(m²*rok)].

  

Maksymalny wskaźnik EP (zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną) od 2021 roku:

  

    EP < 70 [kWh/(m²*rok)]

  

Maksymalne współczynniki przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych od 2021 roku:

   

    Uściany < 0,20 W/(m²*K)
    Udachu < 0,15 W/(m²*K)
    Uokien < 0,9 W/(m²*K)
    Upodłóg < 0,3 W/(m²*K)
 

Przed zakupem projektu, zapytaj nas czy dany projekt spełnia powyższe wymogi. Potwierdzimy wówczas, że dany projekt został zaktualizowany i dostosowany do powyższych standardów cieplnych.

Największy w Polsce pakiet rabatów i dodatków!