Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Miasto Kraków

NIEZBĘDNIK KRAKOWSKIEGO INWESTORA

(PIERWSZE KROKI PRZED BUDOWĄ)

 

KROK 1. Sprawdzenie możliwości zabudowy na działce według MPZP.

 

Wszyscy zainteresowani budową lub zainteresowani zakupem danej działki na terenie Miasta Krakowa muszą najpierw sprawdzić możliwość zabudowy na przedmiotowym terenie.

Pierwszym niezbędnym krokiem będzie zdobycie informacji, czy przedmiotowa działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Można  to zrobić osobiście w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41, (Kraków 31-545) lub zlokalizować swoją działkę na interaktywnej mapie BIP Urzędu Miasta Krakowa (kliknij na poniżej umieszczoną mapę i znajdź swoją działkę).Jeżeli okaże się, że nasza działka znajduje się w obrębie obowiązującego MPZP, należy zapoznać się z mapą danego planu MPZP oraz tekstem jego uchwały. Będziemy wówczas wiedzieli, na jakiego rodzaju zabudowę pozwala nam MPZP i jakie są ograniczenia zabudowy.

Jeżeli z zapisów uchwały MPZ wynika, że na terenie naszej działki jest możliwa zabudowa, powinniśmy się udać Biura Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Mogilskiej 41 (31-545 Kraków) i złożyć tam wniosek o wydanie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument ten będzie niezbędny na dalszym etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Druk wniosku otrzymamy na miejscu lub możemy ściągnąć ten dokument ze strony internetowej BIP >>> TUTAJ.

Po otrzymaniu Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego należy wybrać sobie projekt typowy na stronie www.polskiedomki.pl lub poprosić o pomoc naszego architekta adaptującego na terenie miasta Kraków (firma BAUTAM PROJEKT) o pomoc w doborze projektu za pośrednictwem formularza zamieszczonego TUTAJ. Architekt adaptujący będzie mógł również przedstawić kompletną wycenę adaptacji projektu do warunków lokalnych działki i przedstawi dalsze konieczne kroki do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W przypadku kiedy okaże się, że nasza działka nie jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego MPZP, wówczas musimy postępować według odrębnej procedury uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu WZiZT, opisanej bardziej szczegółowo TUTAJ >>> KROK 2.
Największy w Polsce pakiet rabatów i dodatków!